balsami.pl

| Niezwykłe katalogi stron |

ROB-DIM sp. z o.o.

2014*02*17 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka ROB-DIM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420891
 • REGON – 146127167
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-16

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-08

Dane adresowe firmy ROB-DIM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Garwolińska 14 67

Miejscowość – 04-348 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.25041
Długość geogr. – 21.09387

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

Tags:

PARATI sp. z o.o.

2014*02*14 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PARATI sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420578
 • REGON – 221667003
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy PARATI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Zeusa 81 25

Miejscowość – 80-299 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.423801
Długość geogr. – 18.4582

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

TOPLAPTOPY sp. z o.o.

2014*02*14 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka TOPLAPTOPY sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420759
 • REGON – 200698069
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy TOPLAPTOPY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Elizy Orzeszkowej 18 3

Miejscowość – 15-083 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.125879
Długość geogr. – 23.17634

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

Dane wpisane do KRS

Tags:

RAC GROUP sp. z o.o.

2014*02*14 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in Bez kategorii

Spółka RAC GROUP sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420238
 • REGON – 302107891
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy RAC GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Sienkiewicza 22 104

Miejscowość – 60-818 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.419371
Długość geogr. – 16.90302

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

SM ENERGIA sp. z o.o.

2014*02*13 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in Bez kategorii

Spółka SM ENERGIA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420600
 • REGON – 221657460
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy SM ENERGIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Brylantowa 9

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

FARMALOG sp. z o.o.

2014*02*12 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka FARMALOG sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420913
 • REGON – 122569719
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy FARMALOG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Przemysłowa 12

Miejscowość – 30-701 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.050579
Długość geogr. – 19.964569

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 3 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Dane wpisane do KRS

Tags:

PERSONALITY sp. z o.o.

2014*02*11 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PERSONALITY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420639
 • REGON – 146146495
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy PERSONALITY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słomińskiego 17 9

Miejscowość – 00-195 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.258091
Długość geogr. – 20.99708

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 2 – 63.12.Z Działalność portali internetowych

PKD 3 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

UBIERAMY POLSKA sp. z o.o.

2014*02*11 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka UBIERAMY POLSKA sp. z o.o. / siedziba Łapy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420941
 • REGON – 200699117
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy UBIERAMY POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łapy

Ulica – Handlowa 4

Miejscowość – 18-100 Łapy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.007839
Długość geogr. – 22.860649

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

Tags:

ZIELKE sp. z o.o.

2014*02*10 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka ZIELKE sp. z o.o. / siedziba Pruszcz Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420993
 • REGON – 221678656
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy ZIELKE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pruszcz Gdański

Ulica – Przemysłowa 3

Miejscowość – 83-000 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 2 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 3 – 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

Tags:

SEMABICOM sp. z o.o.

2014*02*08 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in Bez kategorii

Spółka SEMABICOM sp. z o.o. / siedziba Piaseczno

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420027
 • REGON – 145912906
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy SEMABICOM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Piaseczno

Ulica – Puławska 45A 28

Miejscowość – 05-500 Piaseczno

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.052631
Długość geogr. – 21.000745

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 2 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

REIA sp. z o.o.

2014*02*08 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka REIA sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420947
 • REGON – 302109861
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy REIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Towarowa 35

Miejscowość – 61-896 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.396858
Długość geogr. – 16.946381

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

PKD 2 – 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

Tags:

LUNA SOFTWARE sp. z o.o.

2014*02*07 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka LUNA SOFTWARE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420965
 • REGON – 146179017
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy LUNA SOFTWARE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 100

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 2 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

PKD 3 – 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Dane wpisane do KRS

Tags:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I ANTYKOROZYJNYCH „OLEMER” sp. z o.o.

2014*02*06 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I ANTYKOROZYJNYCH „OLEMER” sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421136
 • REGON – 221658814
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-16

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-08

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I ANTYKOROZYJNYCH „OLEMER” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Jaśminowy Stok 59 C 2

Miejscowość – 80-177 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.343231
Długość geogr. – 18.570829

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

Tags:

SPDESIGN sp. z o.o.

2014*02*05 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka SPDESIGN sp. z o.o. / siedziba Szczecinek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420974
 • REGON – 321232549
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy SPDESIGN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecinek

Ulica – Ogrodowa 6

Miejscowość – 78-400 Szczecinek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.700001
Długość geogr. – 16.72089

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

Tags:

SHENG FU sp. z o.o.

2014*02*05 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka SHENG FU sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420817
 • REGON – 146019058
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy SHENG FU sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3B B-08

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 14 Produkcja odzieży

PKD 3 – 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Dane wpisane do KRS

Tags:

ODAN ODEJEWSKI sp. z o.o.

2014*02*04 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka ODAN ODEJEWSKI sp. z o.o. / siedziba Chojnice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420840
 • REGON – 221657660
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy ODAN ODEJEWSKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Chojnice

Ulica – Myśliboja 5

Miejscowość – 89-600 Chojnice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.732651
Długość geogr. – 17.61425

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 3 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

Dane wpisane do KRS

Tags:

ROXWELL INVESTMENTS sp. z o.o.

2014*02*03 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka ROXWELL INVESTMENTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420848
 • REGON – 146130927
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy ROXWELL INVESTMENTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jerozolimskie 56C

Miejscowość – 00-803 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226051
Długość geogr. – 20.99514

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

Tags:

FELIX FUTURUM sp. z o.o.

2014*02*02 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka FELIX FUTURUM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420952
 • REGON – 146122218
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy FELIX FUTURUM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mińska 24 14

Miejscowość – 03-808 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.249611
Długość geogr. – 21.06131

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS

Tags:

GREYWING sp. z o.o.

2014*02*02 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka GREYWING sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420686
 • REGON – 146131074
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy GREYWING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jana Pawła Ii 27

Miejscowość – 00-867 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23914
Długość geogr. – 20.997721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

Tags:

GRUPA MC sp. z o.o.

2014*01*31 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka GRUPA MC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420693
 • REGON – 146126067
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy GRUPA MC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Vii Poprzeczna 11

Miejscowość – 04-615 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21509
Długość geogr. – 21.16379

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

Tags:

DAGMARA DZIUBYNA G & DINVEST I WSPÓLNICY sp.j.

2014*01*30 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki jawne

Spółka DAGMARA DZIUBYNA G & DINVEST I WSPÓLNICY sp.j. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421019
 • REGON – 21883523
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-05-16

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-08

Dane adresowe firmy DAGMARA DZIUBYNA G & DINVEST I WSPÓLNICY sp.j.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Rynek 7 1, 8

Miejscowość – 50-106 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.110498
Długość geogr. – 17.03253

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

Tags:

MGH INWESTYCJE sp. z o.o.

2014*01*30 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka MGH INWESTYCJE sp. z o.o. / siedziba Nowy Sącz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420551
 • REGON – 122576168
 • NIP – 7343514593

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-06

Dane adresowe firmy MGH INWESTYCJE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Nowy Sącz

Ulica – Jagiellońska 46

Miejscowość – 33-300 Nowy Sącz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.618456
Długość geogr. – 20.71385

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

Tags:

VEKTOR LUX sp. z o.o.

2014*01*30 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in Bez kategorii

Spółka VEKTOR LUX sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420116
 • REGON – 61413737
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy VEKTOR LUX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Al. Wincentego Witosa 3

Miejscowość – 20-315 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.227089
Długość geogr. – 22.62431

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12.Z Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

SECUNDUS AGRO sp. z o.o.

2014*01*28 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in Bez kategorii

Spółka SECUNDUS AGRO sp. z o.o. / siedziba Białobrzegi

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420550
 • REGON – 146119890
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy SECUNDUS AGRO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białobrzegi

Ulica – Żeromskiego 53 5

Miejscowość – 26-800 Białobrzegi

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.634232
Długość geogr. – 20.96109

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

MULTIFOOD STP PÓŁNOC 1 sp. z o.o.

2014*01*27 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka MULTIFOOD STP PÓŁNOC 1 sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420135
 • REGON – 21878232
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy MULTIFOOD STP PÓŁNOC 1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Ostródzka 81

Miejscowość – 54-116 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.152834
Długość geogr. – 16.935815

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 2 – 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

Tags: ,

NOWY BARANÓWEK sp. z o.o.

2014*01*26 by admin | Komentowanie nie jest możliwe | Filed in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka NOWY BARANÓWEK sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000420276
 • REGON – 260605760
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-01

Dane adresowe firmy NOWY BARANÓWEK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Okrzei 35

Miejscowość – 25-526 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.88167
Długość geogr. – 20.62903

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

Tags: ,